BIPPoniedziałek, 29.5.2023

IV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 20 grudnia 2018 roku

Uprzejmie zapraszam na IV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 roku, piętnaście minut po zakończeniu III sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, około godziny 15:30 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019.
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019.
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019.
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej na rok 2019.
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019.
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019.
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019.
 1. Prezentacja audytu finansowego Budżetu  i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz audytu finansowanego Programu Naprawczego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie z dnia 29 września 2018 r.
 2. Materiał filmowy obrazujący stopień realizacji inwestycji rozbudowy Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.
 3. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.
 5. Interpelacje, zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych.
 7. Wolne głosy i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Pilak

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995  ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej  w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki