BIPNiedziela, 28.5.2023

VI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego - 28 lutego, godz. 12.00


Uprzejmie zapraszam na VI sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku o godz. 12.00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 10 stycznia 2019 r.
5. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim za rok 2018.
6. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie za rok 2018.
7. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018.
8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2018.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwał:
a. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031;
b. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 roku;
c. w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej;
d. w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu;
e. w sprawie: powierzenia Miastu i Gminie Kłecko wykonywania zadań powiatu w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kłecko;
f. w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr II/15/2018 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach;
g. w sprawie: powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie;
h. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/149/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo- Leczniczemu w Gnieźnie;
i. w sprawie: powołania Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.
11. Zapoznanie radnych z inwestycjami Powiatu Gnieźnieńskiego zagrożonymi z tytułu przekroczenia terminów ich realizacji.
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne głosy i informacje.
16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Pilak

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki