BIPŚroda, 07.6.2023

Konkurs - Nasz pomysł na ochronę środowiska - IV edycja

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” IV edycja – Nasz wpływ na zmiany klimatyczne.Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego;
Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki