BIPNiedziela, 04.6.2023

VIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego - 28 marca, godz. 12.00

Uprzejmie zapraszam na VIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 roku o godz. 12.00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lutego 2019 r.
 5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie za 2018 rok.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za 2018 rok.
 8. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2018:

a.  Komisja Finansowa,
b.  Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
c.  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
d.  Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,
e.  Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej,
f.   Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr LIX/367/2018 Rady Powiatu Gnieźneińskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie.
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie  międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.   
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne głosy i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Pilak
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki