BIPPoniedziałek, 05.6.2023

XI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511 ze zm.) w związku z wnioskiem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość z dnia 20 maja 2019 r., który wpłynął do Biura Rady w dniu 22 maja 2019 r., zwołuję nadzwyczajną XI sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 18.00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wystąpienie dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski na temat przedłużającego się terminu otwarcia nowego bloku operacyjnego i innych wykończonych pomieszczeń szpitala oraz planowanego zaciągnięcia zobowiązania finansowego w wysokości 50 mln zł na funkcjonowanie i rozbudowę szpitala Pomnik Chrztu Polski.
5. Dyskusja.
6. Zamknięcie sesji.

Dariusz Pilak
Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki