BIPSobota, 22.2.2020

NADZWYCZAJNA XIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511 ze zm.) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. zwołuję nadzwyczajną XIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 900 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie.
  2. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie.
  3. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031.
  4. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 roku.
  5. Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województw Wielkopolskiego na badania archeologiczne na wzgórzu Lecha w Gnieźnie.
  1. Zamknięcie sesji.

    Przewodniczący Rady Powiatu
    Dariusz Pilak
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych