BIPSobota, 28.5.2022

NADZWYCZAJNA XIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511 ze zm.) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. zwołuję nadzwyczajną XIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 900 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie.
 2. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie.
 3. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031.
 4. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 roku.
 5. Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województw Wielkopolskiego na badania archeologiczne na wzgórzu Lecha w Gnieźnie.
 1. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Powiatu
  Dariusz Pilak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych