BIPSobota, 17.4.2021

Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO-CRP)

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał zarządzenie nr 197 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59.

Drugi stopień alarmowy wprowadzany jest w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, jednakże konkretny cel ataku nie został  zidentyfikowany.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć i procedur na wypadek wprowadzenia stopni alarmowych określony jest w zarządzeniu nr 27/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.06.2017 r. w sprawie: sposobu realizacji zadań w sytuacjach wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Zarządzenie dostępne jest pod adresem:

http://bip3.wokiss.pl/gnieznop/zasoby/files/organy_wladzy_publicznej/zarzadzenia_2017/z27.pdf

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych