BIPŚroda, 07.6.2023

XIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

Uprzejmie zapraszam na XIX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 12.00  w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad

PROJEKTY UCHWAŁ

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie kworum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z  XVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 października 2019r.
5.    Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim.
a)    Informacja na temat działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie.
b)    Informacja o zadaniach podejmowanych przez Związek Spółek Wodnych w Gnieźnie.
c)    Informacja o zadaniach podejmowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Placówka terenowa w Gnieźnie.
d)    Informacja o zadaniach i podejmowanych działaniach przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w Gnieźnie.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie: wystąpienia Powiatu Gnieźnieńskiego ze Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 w Gnieźnie.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29 w Witkowie.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 23 w Gnieźnie.
12.   Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego pod nazwą I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego z siedzibą  przy ul. Józefa Kostrzewskiego 3 w Gnieźnie.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 w Gnieźnie.
14.   Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego pod nazwą II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki z siedzibą przy ul. Ks. Prym. M. Łubieńskiego 3/5 w Gnieźnie.
16.   Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29 w Witkowie.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego pod nazwą III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie.
19.   Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 w Gnieźnie.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29 w Witkowie.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego pod nazwą Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie.
23.   Podjęcie uchwały w sprawie:  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Gnieźnie.
24.   Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych pod nazwą Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 23 w Gnieźnie.
25.   Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 23 w Gnieźnie.
26.  Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gnieźnie.
27.  Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 11 z Oddziałami Zorganizowanymi w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Gdańskiej 106 w Gnieźnie.
28.   Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków w 2020 roku.
29.  Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
30.   Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: wyrażenia woli nieodpłatnego przyjęcia przez Powiat Gnieźnieński od Polskich Kolei Państwowych S.A. własności nieruchomości wchodzących w skład Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej.
31.  Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 19 marca 2019r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r.
32.  Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/149/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Gnieźnie, zmienionej Uchwałą Nr VI/ 43 /2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lutego  2019 r.
33.   Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2019-2021. - Załącznik
34.   Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
35.   Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.
36. Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji jednostki organizacyjnej działającej jako placówka wsparcia dziennego w formie Świetlicy Środowiskowej „Dzieci z Chmur” przy ul. Lecha 5 w Gnieźnie.
37.   Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
38.    Interpelacje i zapytania radnych.
39.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
40.    Wolne głosy i informacje.
41.    Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Pilak
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki