BIPNiedziela, 24.1.2021

XXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Szanowni Państwo,


 
Uprzejmie zapraszam na XXI sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 roku o godz. 1200 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

 

XXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

20 grudnia 2019 roku

Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020 – 2031: Uchwała, Załącznik nr 1, Załacznik nr 2, Wyjaśnienie, Uzasadnienie, Tabela pomocnicza

 • 5a. przedstawienie projektu uchwały, 
 • 5b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020 – 2031
 • 5c. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
 • 5d. dyskusja nad projektem uchwały 
 • 5e. głosowanie uchwały 
 1. Uchwalenie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2020:

 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu,
 • przedstawienie opinii Komisji Finansowej,
 • przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i proponowanych zmian Komisji Finansowej,
 • przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu do przedłożonego wcześniej projektu uchwały budżetowej oraz głosowanie autopoprawki,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, propozycje zmian do projektu uchwały budżetowej oraz głosowanie zgłoszonych zmian do projektu uchwały budżetowej,
 •  głosowanie projektu uchwały budżetowej uwzględniającego przyjęte poprawki.
 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 4. Wolne głosy i informacje.

 5. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady Powiatu

 

 /-/ Dariusz Pilak

 

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych