BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XXIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Gniezno, dnia 14.02.2020 r.

 

 

 Szanowni Państwo Radni


 
Uprzejmie zapraszam na XXIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 1200 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

 

XXIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

27 lutego 2020 roku

Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada 2019r.

 5. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 12 grudnia 2019r.

 6. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 grudnia 2019r.

 7. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23 stycznia 2020r.

 8. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim za rok 2019.

 9. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie za rok 2019.

 10. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019.

 11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019.

 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński za 2019 r.

 13. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie: połączenia Domu Dziecka w Gnieźnie i domu dziecka funkcjonującego dotychczas
  w ramach Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do Domu” z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

 2. w sprawie: szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 3. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie i ustanowienie służebności przejazdu i przechodu.

 4. w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

 5. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020 – 2031. Załcznik nr 1 Załącznik nr 2 Tabela pomocnicza Uzasadnienie 

 6. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku.

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 4. Wolne głosy i informacje.

 5. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Pilak

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki