BIPŚroda, 31.5.2023

NADZWYCZAJNA XXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 30 kwietnia 2020 roku

Szanowni Państwo

 

Informuję, że na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. zwołuję nadzwyczajną XXV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 1400 .

 

 

Transmisja internetowa sesji na stronie www.powiat-gniezno.pl

 

NADZWYCZAJNA XXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

30 kwietnia 2020 roku

Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego,

 2. w sprawie: połączenia Domu Dziecka w Gnieźnie i domu dziecka funkcjonującego jako Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do Domu” z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,

 3. w sprawie: powołania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

 4. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.,

 5. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy Al. Reymonta,

 6. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031,

 7. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku.

 1. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.

 2. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu.

 3. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

 

 

Dariusz Pilak

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki