BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Poznański Ośrodek Integracji POINT - kompleksowa obsługa cudzoziemców

Poznański Ośrodek Integracji POINT - kompleksowa obsługa cudzoziemców

Poznański Ośrodek Integracji – POINT to nowy, ważny adres na mapie Poznania. Jego misją jest kompleksowa obsługa cudzoziemców. W POINT, od poniedziałku do soboty, odbywają się zajęcia dla migrantów. Zapraszamy do udziału w szkoleniach, nauce języka polskiego oraz do skorzystania z porad prawnych i zawodowych. Wszystkie działania realizują doświadczeni w działaniach na rzecz migrantów pracownicy Migrant Info Point (MIP). Punkt został uruchomiony w ramach projektu “#AKTYWATOR WLKP- wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim”, który współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Azylu, Migracji i Integracji i Miasto Poznań, a realizowany przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji, Miasto Poznań i Fundację Centrum Badań Migracyjnych.

W ramach działań POINT cudzoziemcy mogą uzyskać wsparcie w codziennym funkcjonowaniu – w środowisku szkolnym, miejscu pracy i zamieszkania. POINT to także miejsce w którym realizowane są działania adresowane do społeczności przyjmującej migrantów na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest integracja. W ramach projektu rozpoczęła swoją działalność infolinia dla migrantów – Migrant.Info. Od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 17:00, pod numerem telefonu 22 490 20 44 migranci w swoich ojczystych językach mogą uzyskać informacje na tematy ich interesujące – począwszy od formalno-prawnych zagadnień związanych z pobytem w Polsce, podjęciem pracy, czy dostępem do opieki medycznej, społecznej oraz edukacji. Zapraszamy do kontaktu, a także odwiedzenia strony www.migrant.info.pl.

Realizatorem projektu jest Miasto Poznań, Migrant Info Point (MIP) oraz Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

 


Poznan Integration Centre – POINT is a new important address on the map of Poznan. Its mission consists in comprehensive support for foreigners. From Monday to Saturday, POINT holds classes for migrants. We invite all migrants to participate in training sessions, learning Polish as a foreign language and to get legal or professional advice. All the activities are conducted by the employees of Migrant Info Point, who are experienced in taking actions in favour of migrants. The point was opened under the “#AKTYWATOR WLKP – Support for the integration of migrants in the Wielkopolska Region” project, co-financed by the European Asylum, Migration and Integration Fund and the City of Poznan, and implemented by the International Organization for Migration, the City of Poznan and the Foundation of the Centre of Migration Research.

Within the framework of POINT’s activities, foreigners can obtain support in their everyday functioning: in their school, work and living environment. POINT is also a place in which we conduct activities addressed to the community that receives migrants within the borders of the Greater Poland Voivodeship, whose aim is integration. Migrant.Info – hotline for migrants – was launched under the project. From Monday to Friday, between 9 a.m. and 5 p.m., under the phone number 22 490 20 44, migrants can get information in their mother tongues on their topics of interest, from formal and legal issues connected with their stay in Poland, to taking up employment, to access to healthcare, social services and education. Do not hesitate to contact us and to visit our web page at www.migrant.info.pl.

The implementers of the project are the City of Poznan, Migrant Info Point (MIP) and the International Organization for Migration (IOM).

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki