BIPPiątek, 04.12.2020

NADZWYCZAJNA XXVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

NADZWYCZAJNA XXVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 920) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 30 czerwca 2020 r., zwołuję nadzwyczajną XXVII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która
odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 2000 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha
Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Transmisja online od godz. 20:00: https://bit.ly/2YMDSyY

NADZWYCZAJNA XXVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

30 czerwca 2020 roku
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie kworum
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Podjęcie uchwał:
a) Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego
na lata 2020-2031
b) Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego
w 2020 roku.
5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Pilak

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych