BIPPoniedziałek, 05.6.2023

NADZWYCZAJNA XXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

 

Szanowni Państwo Radni,

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 920) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r., który wpłynął do Biura Rady 28 sierpnia 2020 r. zwołuję nadzwyczajną XXIX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 3 września 2020 r. o godz. 1400 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

 

NADZWYCZAJNA XXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

3 września 2020 roku

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. utworzenia z miastem Gnieznem spółki pod firmą Stolica eXperymentu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Paczkowskiego,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031,(uchwała, załącznik nr 1, załącznik nr 2, wyjaśnienie, uzasadnienie, tabela pomocnicza)
  4. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku.
  1. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu

                         Dariusz Pilak

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki