BIPPiątek, 02.6.2023

Konkurs na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Wielkopolski do wzięcia udziału w konkursie na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową, organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz wyróżnienie najlepszych podmiotów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe ufundowane przez Fundację im. Ernsta-Bernda Blümle z Szwajcarii. Wyróżnione organizacje pozarządowe będziemy rekomendować do współpracy z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesyłać poprzez formularz online https://forms.gle/RuKo8QDFwNBCyCi97 wypełniony kwestionariusz samooceny, wraz ze zgłoszeniem do dnia 30.09.2020 roku. Można także odesłać kwestionariusz samooceny lub/i kartę zgłoszenia mailowo na adres: zespol.ngo@ue.poznan.pl  

Szczegółowe informacje oraz załaczniki (karta zgłoszeniowa, regulamin) znajdą Państwo na stronie: https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/komunikaty,c1330/konkurs-na-najlepiej-zarzadzana-organizacje-pozarzadowa-w,a95180.html?fbclid=IwAR0OyjrC2Zjz9NbXAM6eb2aCWOB9wKJ7gZ5D2OZutlrRra3X2y-JfVH3dnw

Kolejnym etapem konkursu będzie wizyta przedstawiciela Komisji Konkursowej w wytypowanych do drugiego etapu organizacjach w celu wyłonienia laureatów.

Ewentualne pytania prosimy kierować do: zespol.ngo@ue.poznan.pl lub telefonicznie: 61 854 37 21

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki