BIPNiedziela, 28.5.2023

Informacja o refundacji przyznanej ze środków PFRON

Powiat Gnieźnieński otrzymał refundację w ramach złożonego wniosku do PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV , kwota 46 698,20 zł.

Z pomocy skorzystały osoby niepełnosprawne, w tym: osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przebywające w Domach Pomocy Społecznej, Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – wychowankowie domów dziecka. Wsparciem objęto również dzieci oraz młodzież posiadające orzeczoną niepełnosprawność, realizujące obowiązek szkolny w placówkach oświatowych dla którego organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński. Beneficjentami pomocy był również personel pracujący w ww. placówkach, posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  Zakupiono niezbędne środki ochrony indywidualnej, w tym przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczki jednorazowe, fartuchy ochronne.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki