BIPCzwartek, 08.6.2023

XXX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 24 września 2020 roku

Szanowni Państwo

 
Uprzejmie zapraszam na XXX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 24 września 2020 roku o godz. 1200 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

XXX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

24 września 2020 roku

Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. i z dnia
  02 lipca 2020 r.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30czerwca 2020r.
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 08 lipca 2020 r.
 7. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 3 września 2020r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany Uchwały NR LVIII/357/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia2018 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia DyrektoraPowiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektupozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osipriorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostającychbez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z EuropejskiegoFunduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 -„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)” zmienionąUchwałą NR II/22/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. , Uchwałą NrXI/55/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 maja 2019 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/169/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 8 lipca 2020r.;
 2. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2021;
 3. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków w 2021 roku;

 

 1. określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Gnieźnieński.
 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 r.
 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2020 r.
 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Gnieźnie za I półrocze 2020 r.
 5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za I półrocze 2020 r.
 6. Wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki