BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Nadzwyczajna XXXI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji

Szanowni Państwo,
uprzejmie zapraszam na nadzwyczajną XXXI sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 15 października 2020 roku o godzinie 13.00.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzenia konferencji wideo (zoom.us) na podstawie art. 15zzx. ust. 2 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 ze zmianami).

 

NADZWYCZAJNA XXXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI
15 października 2020 roku

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę pomieszczeń w budynku Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie; (uchwała)
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031; (uchwała, zał. 1, zał. 2, wyjaśnienie, uzasadnienie, tabela)
  3. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku; (uchwała)
 5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Pilak

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki