BIPSobota, 03.6.2023

Bezpłatne kursy ONLINE dla uczniów szkół średnich

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z partnerami realizuje program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich. Głównym celem projektu jest upowszechnianie (w formie darmowych kursów ONLINE) wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.

Zajęcia poprowadzą specjaliści i praktycy z: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Szczegółowe informacje:  http://portaltechniczny.pl/wydarzenia

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki