BIPPoniedziałek, 08.3.2021

Zapraszenie na XXXVII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na XXXVII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 roku o godz. 12.00

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzenia konferencji wideo (zoom.us) na podstawie art. 15zzx. ust. 2 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 ze zmianami).

 

XXXVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

25 lutego 2021 roku

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 14 stycznia 2021 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
 6. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim za rok 2020.
 7. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie za rok 2020.
 8. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020.
 9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2020.
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński za 2020 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. nadania nowego Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej pn. ”Szpital Pomnik Chrztu Polski” w Gnieźnie;
 2. zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie;
 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021-2031; zał. nr 1; zał. nr 2; uzasadnienie; tabela;
 4. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021
 1. Oświadczenie Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna oraz leczenie uzależnień, której stroną jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie.
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne głosy i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

                                                                                                          

                                                                                                            Przewodniczący Rady Powiatu

                       Dariusz Pilak

 

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie można wykluczyć zaistnienia uwarunkowań prawnych uniemożliwiających lub utrudniających odbycie sesji we wskazanym wyżej terminie. W takim przypadku Przewodniczący Rady Powiatu podejmować będzie decyzje stosownie do zaistniałych okoliczności, nie wyłączając zmiany terminu sesji.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych