BIPŚroda, 07.6.2023

Nadzwyczajna XLIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 20.07.2021

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 920) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 16 lipca 2021 r., zwołuję nadzwyczajną XLIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2021 r. o godz. 1700 .

 

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzenia konferencji wideo (zoom.us) na podstawie art. 15zzx. ust. 2 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.1842 ze zmianami).

NADZWYCZAJNA XLIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI
20 LIPCA 2021 roku

 
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały nr XLII/247/2021 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 15 w Gnieźnie, zorganizowanej w podmiocie leczniczym,
  2. zmiany Uchwały nr XLII/249/2021 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gnieźnie,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021-2031, uchwała, uzasadnienie, załącznik nr 1, załącznik nr 2,
  4. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2021 roku.
  1. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Pilak

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie można wykluczyć zaistnienia uwarunkowań prawnych uniemożliwiających lub utrudniających odbycie sesji we wskazanym wyżej terminie. W takim przypadku Przewodniczący Rady Powiatu podejmować będzie decyzje stosownie do zaistniałych okoliczności, nie wyłączając zmiany terminu sesji.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki