BIPWtorek, 06.6.2023

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych

Zmiana miejsca organizacji szkolenia - spotkanie odbędzie się 16 listopada 2021 roku, od 13.00 do 16.30 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Słowackiego 45/47.

Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński i Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz wspólnie z Powiatową i Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego do udziału w Spotkaniu Informacyjno-Szkoleniowym, które odbędzie się 16 listopada 2021 roku, od 13.00 do 16.30 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Słowackiego 45/47.

Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Poznaniu i Centrum OPUS z Łodzi.

Tematyka spotkania:

1. Omówienie z oferty zadania publicznego zagadnienia w zakresie opisu zakładanych rezultatów zadania publicznego oraz pod kątem uzyskanych rezultatów.
2. Projekt jako odpowiedź na potrzeby lokalne.
3. Zajęcia warsztatowe – wypełnianie oferty realizacji zadnia publicznego przez uczestników szkolenia na podstawie dowolnie wybranych przez nich przedsięwzięć.
4. Wydatkowanie środków z 1%

Ze względów organizacyjnych na szkolenie można się zgłaszać do 10 listopada pod numerem 61 426 04 51 lub mailowo na adres anna.kozanecka@gniezno.eu.

Po przeprowadzonym szkoleniu zostaną wręczone certyfikaty uczestnictwa dla organizacji.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki