BIPNiedziela, 11.6.2023

LI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji

LI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI
24 luty 2022 r. godz. 12.00 w trybie zdalnym

1. Otwarcie sesji.  
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  VI kadencji z dnia 27 stycznia 2022 r.

5. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim za rok 2021.
6. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie za rok 2021.
7. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021.
8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2021.
9. Sprawozdanie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia dokumentu „Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gnieźnieńskim na lata 2022- 2030”.
b) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 453, na ark. m. 6, obręb Kłecko-miasto, gmina Kłecko, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w celu uruchomienia połączeń kolejowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne głosy i informacje.
15. Zamknięcie sesji.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki