BIPŚroda, 07.6.2023

Okręgowy Inspektor Pracy zaprasza do udziału w akcji na dzień bezpieczeństwa

Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, wraz ze współpracującymi partnerami, zwraca się do pracodawców z terenu Wielkopolski, z inicjatywą zorganizowania w dniach od 27 do 29 kwietnia br. szkoleń, ćwiczeń, warsztatów pod hasłem przewodnim „Dzień Bezpieczeństwa – Dziś! Jutro! Zawsze!”, propagujących dobre praktyki w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp.

Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy organizowanego przez Międzynarodową Organizację Pracy jest „Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa”. Tematyka obejmować będzie zagadnienia związane z partycypacją i dialogiem społecznym w tworzeniu pozytywnej kultury bezpieczeństwa i zdrowia. Dzień ten dedykowany jest przede wszystkim pracownikom, pracodawcom, związkom i organizacjom zawodowym, teoretykom i praktykom bhp.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki