BIPPiątek, 09.6.2023

LIV Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego - 28 kwietnia 2022 r. godz. 12.00

LIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO - 28 KWIETNIA 2022 r., godz. 12.00
 
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z  LIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 24 marca 2022 r.
5. Sprawozdanie z realizacji: „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021”.
6. Uchwała Nr 1294/2022 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Gnieźnieńskiego za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zbycie oraz zasad zbycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 453/5, arkusz mapy 6, obręb Kłecko-miasto, gmina Kłecko, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne głosy i informacje.
12. Zamknięcie sesji.
 
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Link do transmisji z sesji: https://www.youtube.com/channel/UCNpRyadhSzt7SWuM3fEqFSA/live
 
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki