BIPPiątek, 02.6.2023

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu i posiedzenie Komisji Finansowej

NADZWYCZAJNA LVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
15 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w trybie zdalnym
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2031, Uchwała, Zał. 1, Zał. 2. Uzasadnienie, Tabela pomocnicza
 b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na 2022 rok
 c) odwołania Skarbnika Powiatu Gnieźnieńskiego
 d) powołania Skarbnika Powiatu Gnieźnieńskiego
5. Zamknięcie sesji.
 

Posiedzenie Komisji Finansowej odbędzie się w trybie zdalnym, w dniu sesji o godzinie 9.30.


Link do transmisji: https://www.youtube.com/c/PowiatGnieznoPGN/live


 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki