BIPPoniedziałek, 05.6.2023

LXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO | 26.01.2023 | 12.00 |

LXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
26 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  LXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 21 grudnia 2022 r.
 5. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2022.
 6. Sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2022, zgodnie z art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. powierzenia Miastu i Gminie Kłecko wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kłecko w roku 2023
 2. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
 3. wsparcia dla gmin powiatu gnieźnieńskiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 4. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w celu uruchomienia połączeń kolejowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
 5. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Gnieźnieński
 6. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nowego Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej pn. „Szpital Pomnik Chrztu Polski” w Gnieźnie
 7. zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2023- 2031 UchwałaZał 1, Zał; 2UzasadnienieTabela
 9. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2023
 10. odwołania skarbnika Powiatu Gnieźnieńskiego
 11.  powołania skarbnika Powiatu Gnieźnieńskiego
 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne głosy i informacje.
 5. Zamknięcie sesji.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki