BIPNiedziela, 28.5.2023

Konkursy da organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 2006 rok

Formularz wniosku

Regulamin pracy komisji konkursowych


 
Wyniki przeprowadzonych konkursów,
informacje o wybranych ofertach
wraz z kwotą przyznanych dotacji
  • Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w latach 2006-2008 - na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 421/2005 z dnia 21.12.2005 r. realizację niniejszego zadania zlecono w formie wsparcia Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" wraz z udzieleniem dotacji na ten cel w wysokości 85.000 zł. w roku 2006; 80.000 zł. w roku 2007; 80.000 zł. w roku 2008.

 

drukuj:
udostępnij: