BIPNiedziela, 28.5.2023

Konkursy dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 2005 rok

 1. Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego pn. "Ogólnopolski turystyczny rajd królewski"
 2. Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego ze strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego nr III.B.1 pn. "Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej"
 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2005
 4. Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych".
 5. Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Promocja świadomego rodzenia-szkoła rodzenia"
 6. Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Profilaktyka chorób układu krążenia"
 7. Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Działania profilaktyczne w zakresie chorób nowotworowych gruczołu piersiowego u kobiet"
 8. Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Promocja zdrowego stylu życia".
 9. Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego ze strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego nr III.A.10 pn. "Wsparcie i promocja Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej jako atrakcji turystycznej Powiatu Gnieźnieńskiego".
 10. II otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Promocja zdrowego stylu życia".
 11. III otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Promocja zdrowego stylu życia".

 


Formularz wniosku

 

 

 

 1. w formacie rtf
 2. w formacie pdf

 

 

Regulamin pracy komisji konkursowych

 Wyniki przeprowadzonych konkursów,
informacje o wybranych ofertach
wraz z kwotą przyznanych dotacji
 • Ogólnopolski Turystyczny Rajd Królewski w dniach 15-17 kwietnia 2005 r. - na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 290/2005 z dnia 24.02.2005 r. realizację niniejszego zadania powierzono PTTK o/Gniezno wraz z udzieleniem dotacji na ten cel w wysokości 4.000 zł.
 • Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej - na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 300/2005 z dnia 10.03.2005 r. realizację niniejszego zadania powierzono Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" wraz z udzieleniem dotacji na ten cel w wysokości 60.000 zł.
 • Na podstawie uchwały Nr 321/2005 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.04.2005 roku w sprawie realizacji zadania publicznego p. n. "Profilaktyka chorób układu krążenia" realizację w/w zadania powierzono następującym podmiotom:
  • Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej "SERVI-MED." s.c. z siedzibą w Gnieźnie ,
  • Trzemeszeńskiej Przychodni Lekarskiej z siedzibą w Trzemeszniewraz z udzieleniem dotacji na ten cel po 9 tys. zł. dla każdego podmiotu.
 • Na podstawie uchwały Nr 322/2005 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.04.2005 roku w sprawie realizacji zadania publicznego p. n. "Działania profilaktyczne w zakresie chorób nowotworowych gruczołu piersiowego u kobiet" realizację w/w zadania wraz z udzieleniem dotacji na ten cel w wysokości 10 tys. zł. powierzono Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
 • Na podstawie uchwały Nr 320/2005 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.04.2005 roku w sprawie realizacji zadania publicznego p. n. "Promocja świadomego rodzenia - szkoła rodzenia" realizację w/w zadania wraz z udzieleniem dotacji na ten cel w wysokości 3 tys. zł. powierzono Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
 • Na podstawie uchwały Nr 323/2005 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.04.2005 roku w sprawie realizacji zadania publicznego p. n. "Promocja zdrowego stylu życia" w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego nie zatwierdzono realizacji w/w zadania na kwotę 16 tys. zł. Złożona oferta nie spełniła wymogów formalnych. Ogłoszony zostanie drugi konkurs na wsparcie w/w zadania .
drukuj:
udostępnij: