BIPCzwartek, 18.4.2019

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W GNIEŹNIE
62-200 Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,
tel. 61 424 07 06 / 13, fax 61 424 07 70

www.powiat-gniezno.pl, e-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl


dane do faktur:

nabywca: Powiat Gnieźnieński

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

NIP: 784-245-25-51

odbiorca/płatnik: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

 

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 61 424 07 09
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek 7.30 - 15.00
środa 7.30 - 14.30
czwartek 7.30 - 15.00
piątek 7.30 - 15.00
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
środa i piątek 11.00 - 15.00

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach 15.30 - 16.00 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie pok. 1.09 (I piętro).

Sekretarz Powiatu
Małgorzata Matczak
tel. 61 424 07 06/13
Skarbnik Powiatu
Aleksandra Piątkowska - Radom
finanse@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 07 15
Biuro Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
biurorady@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 07 04
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
obywatelski@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 66 20/22
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Renata Boborowska – Paszczak
rzecznikkonsumentow@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 07 26

Biuro Obsługi Interesanta

61 424 07 41

Komórki organizacyjne:

Wydział Budżetu i Analiz Finansowych
Skarbnik Powiatu
Pani Aleksandra Piątkowska-Radom

telefon: 61 424 07 15
e-mail: aleksandra.piatkowska-radom@powiat-gniezno.pl
kontakt z wydziałem:61 424 66 64; 61 424 66 81; 61 424 07 11;


Biuro Rady
Dyrektor
Pani Hanna Wrzaskowska

telefon: 61 424 07 18
e-mail: hanna.wrzaskowska@powiat-gniezno.pl
kontakt z wydziałem:61 424 07 04


Wydział Administracyjny
Sekretarz
Pani Małgorzata Matczak

telefon: 61 424 07 30
e-mail: malgorzata.matczak@powiat-gniezno.pl
kontakt z wydziałem:

61 424 07 16; 61 424 01 01 (kierowcy); 61 424 07 01 (kadry);
 

Wydział Finansów
Dyrektor
Pani Monika Michalak-Plewako

telefon: 61 424 07 29
e-mail: monika.michalak-plewako@powiat-gniezno.pl
kontakt z wydziałem:61 424 07 12; 61 424 66 77; 61 424 07 10; 61 424 07 14;


Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
p. o. Dyrektor
Pani Agnieszka Rzempała-Chmielewska

kontakt z wydziałem: 61 426 17 74 (dyrektor); 61 424 07 43 (turystyka); 426 17 68 (gospodarka, zagranica, obsługa medialna); 424 07 47 (sport, kultura)


Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Dyrektor
Pan Maciej Szczepański

telefon: 61 424 66 20
e-mail: maciej.szczepanski@powiat-gniezno.pl
kontakt z wydziałem:61 424 66 22 (zarządzanie kryzysowe); 61 424 66 24 (sprawy społeczne);


Wydział Ochrony Zdrowia
Dyrektor
Pani Małgorzata Cichomska-Szczepaniak

telefon: 61 424 66 10
e-mail: malgorzata.cichomska@powiat-gniezno.pl
kontakt z wydziałem:61 424 66 15; 61 424 66 11;

 

Wydział Architektury i Budownictwa
Dyrektor
Pan Bogumił Haremza

telefon: 61 424 07 95
e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl
kontakt z wydziałem: 61 424 07 61; 61 424 66 70; 61 424 07 33; 61 424 07 40; 61 424 07 51; 61 424 66 78;


Wydział Ochrony Środowiska
Dyrektor
Pani Magdalena Musiałowicz

telefon: 61 424 07 27
email: magdalena.musialowicz@powiat-gniezno.pl
kontakt z wydziałem:61 424 07 36; 61 424 07 38; 61 424 07 34; 61 424 07 48;


Wydział Komunikacji i Transportu
Dyrektor
Pani Małgorzata Pietrzak-Sikorska

telefon: 61 424 07 07
email: malgorzata.pietrzak-sikorska@powiat-gniezno.pl
kontakt z wydziałem:61 424 66 61 (transport); 61 424 07 08 (prawo jazdy); 61 424 07 08 (rejestracja pojazdów);


Wydział Edukacji
p. o. Dyrektora
Pan Łukasz Kaszyński

telefon: 61 424 07 46
email: lukasz.kaszynski@powiat-gniezno.pl
kontakt z wydziałem:61 424 66 90; 61 424 07 50;


Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu
Dyrektor
Pan Krzysztof Kanoniczak

telefon: 61 424 66 95
email: wif@powiat-gniezno.pl
kontakt z wydziałem:61 424 07 22; 61 424 07 39; 61 424 66 93; 61 424 66 97;


Biuro ds. Rolnictwa
Kierownik
Pan Janusz Winiarski

telefon: 61 424 07 35
email: janusz.winiarski@powiat-gniezno.pl
kontakt z wydziałem:61 424 66 98;


Zespół Gospodarczy
Sekretarz
Pani Małgorzata Matczak

telefon: 61 424 07 30
email: malgorzata.matczak@powiat-gniezno.pl
kontakt z wydziałem: 61 424 07 20; 61 424 07 19; 61 424 07 28 (archiwum);


Zespół ds. Obsługi Informatycznej
Kierownik
Pan Adrian Kierzkowski

telefon: 61 424 66 66
email: zoi@powiat-gniezno.pl
kontakt z wydziałem:61 424 07 97; 61 424 66 66;


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Dyrektor
Pani Małgorzata Cichomska-Szczepaniak

telefon: 61 424 66 10
email: malgorzata.cichomska@powiat-gniezno.pl

kontakt z zespołem: 61 424 07 41; 61 424 66 65; 61 424 66 15;

 

Inspektor ds. kontroli tel. 61 424 07 52;

Audytor wewnętrzny tel. Małgorzata Leśna 61 424 07 24;

Specjalista ds. zarządzania ruchem na drogach tel. 61 428 10 25;

 

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie Uchwały nr 117/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 7 lutego 2019 r. zmianie uległ Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. W związku z powyższym dane kontaktowe wydziałów i jednostek organizacyjnych urzędu zostaną niezwłocznie zaktualizowane.

 

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych