BIPWtorek, 30.5.2023

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W GNIEŹNIE
62-200 Gniezno
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

tel. 61 424 07 41
fax 61 424 07 70
 
www: https://www.powiat-gniezno.pl
e-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl

 

Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie została wyznaczona Renata Góralczyk-Zielonka, z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiat-gniezno.pl we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.


 

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów przyjmuje mieszkańców w środy - w godzinach od 14.00 do 19.00 oraz w piątki w godzinach od 8.30 do 13.30.Dane do faktur:

nabywca: Powiat Gnieźnieński

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

NIP: 784-245-25-51

odbiorca/płatnik: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno


 

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
tel. 61 424 07 09, 61 424 07 08
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30 (obsługa klienta do godz. 15.00)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
środa 14.00 - 19.00
piątek 8.30 - 13.30
 

 

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków po uprzednim umówieniu wizyty w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pod nr telefonu 61 424 07 04
 

 

Sekretarz Powiatu
Maciej Szczepański
tel. 61 424 66 20
Skarbnik Powiatu
Anna Sylwestrzak
finanse@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 07 29
Biuro Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
biurorady@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 07 04
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
obywatelski@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 66 20/22
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
rzecznikkonsumentow@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 07 26


Biuro Obsługi Interesanta
telefon: 61 424 07 41

 

Komórki organizacyjne:
 
Wydział Budżetu i Analiz Finansowych
Skarbnik Powiatu
Pani Anna Sylwestrzak 
telefon: 61 424 07 15
 
 
Biuro Rady
Dyrektor
Pani Anna Ciesielska
telefon: 61 424 07 18
 
Sekretarz
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Pan Maciej Szczepański
telefon: 61 424 66 20
 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Dyrektor
Pani Iwona Mikuła
telefon: 61 424 07 30
 
 
Wydział Finansów
p.o. Dyrektor
Pani Monika Kaczmarek
telefon: 61 424 07 29
 
 
Wydział Promocji i Turystyki
Dyrektor
Pani Monika Boruszewska
telefon: 61 424 66 90
 
 
Wydział Zdrowia
Dyrektor
Pani Monika Boruszewska
telefon: 61 424 66 90
 
 
Wydział Architektury i Budownictwa
Dyrektor
Pani Katarzyna Politowicz
telefon: 61 424 07 61
 
 
Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Dyrektor
Pani Magdalena Musiałowicz
telefon: 61 424 07 27
e-mail: magdalena.musialowicz@powiat-gniezno.pl


Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Zastępca Dyrektora
Pan Janusz Winiarski
telefon: 61 424 07 35

 
Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Dyrektor
Pan Wojciech Krawczyk
telefon: 61 424 07 07
 
 
Wydział Edukacji i Sportu
Dyrektor
Pan Łukasz Kaszyński
telefon: 61 424 07 46
 
Wydział Inwestycji
telefon: 61 424 07 97
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Przewodnicząca
Pani Ilona Suwalska
telefon: 61 424 66 10

 

Specjalista ds. zarządzania ruchem na drogach tel. 61 424 66 86

Geolog powiatowy tel. 61 424 07 36

Geodeta powiatowy tel. 61 641 93 66

Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. 61 424 07 26

Inspektor Ochrony Danych e-mail: iod@powiat-gniezno.pl


 

Aktualny Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - uchwała nr 551/2020 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki