BIPNiedziela, 16.5.2021

Kształcenie specjalne

Nazwa sprawy:

Kształcenie specjalne

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji

Zakres świadczonej usługi:

Skierowanie do specjalnego ośrodka szkolno –wychowawczego.

Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty można:

  • przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 50

Wymagane dokumenty:

  • wniosek rodzica (prawnego opiekuna),
  • orzeczenie Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się

Sposób załatwienia sprawy:

Skierowanie doręcza się wnioskodawcy oraz odpowiedniej placówce kształcenia specjalnego.

Termin załatwienia sprawy:

Skierowanie wystawiane bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego

Podstawa prawna:

Art.127 ustawy z dnia 11.01.2017r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59)

Dodatkowe informacje:

brak

Formularze wniosków i druki do pobrania:

Wniosek o umieszczenie w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym.

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych