BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Lokalna Organizacja Turystyczna Szlaku Piastowskiego

 

W dniu 8 lipca 2003 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego Organizację Turystyczną „Szlak Piastowski". Tym samym rozpoczął się byt prawny Lokalnej Organizacji Turystycznej.

 

Podstawą działania Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski" jest ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 roku. (Dz.U. nr 62, poz. 689 z późn. zmian.) oraz ustawa Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. nr 20/90 poz.104 z późń. zmian.)

Organizację tworzą podmioty, wśród których są samorządy (Powiat Gnieźnieński, Miasto i Gmina Witkowo, Gmina Niechanowo), podmioty komercyjne, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.

Na czele organizacji stoi Zarząd z Przewodniczącym Bogusławem Rzyskim na czele. W skład Zarządu wchodzą ponadto; Zastępca Przewodniczącego Edmund Kozłowski, Sekretarz Ramzes Temczuk, Członek Zarządu - Eugeniusz Zamiar oraz Skarbnik Grażyna Janas.

Celem działalności Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski" jest w szczególności:

 1. kreowanie wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie
 2. integracja gmin , powiatów i innych podmiotów działających w zakresie turystyki
 3. zwiększanie liczby turystów odwiedzających region,
 4. działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki,
 5. koordynacja wszelkich działań promocyjnych na obszarze działania członków stowarzyszenia
 6. promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie działania stowarzyszenia
 7. tworzenie i rozwój markowych produktów turystycznych,
 8. działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
 9. tworzenie i rozwijanie systemu informacji turystycznej na terenie działania stowarzyszenia.

Podstawowe zadania Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski" to w szczególności:

 1. promocja turystyczna regionu w kraju i za granicą poprzez:
  1. realizację akcji i kampanii promocyjnych regionu w zakresie obszaru działania stowarzyszenia
  2. organizowanie prezentacji potencjału turystycznego regionu na targach i wystawach turystycznych;
  3. organizowanie imprez promocyjnych;
  4. publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych;
  5. opracowywanie rocznych kalendarzy imprez kulturalnych i turystycznych
  6. organizację wizyt studialnych dziennikarzy polskich i zagranicznych oraz przedstawicieli touroperatorów.
 2. doskonalenie kadr turystycznych poprzez organizację seminariów, warsztatów i szkoleń,
 3. tworzenie i prowadzenie systemu informacji turystycznej o regionie
 4. tworzenie, rozwój i promocja lokalnych produktów turystycznych,
 5. podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia jakości oferty turystycznej w regionie
 6. prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej i około turystycznej regionu
 7. realizacja programów i projektów turystycznych w oparciu o środki i fundusze krajowe i UE
 8. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami działającymi w zakresie turystyki, w szczególności z lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi Województwa Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego oraz Polską Organizacją Turystyczną
 9. podejmowanie wszelkich innych form służących realizacji zadań statutowych.

Zadania wyznaczone do realizacji przez Zarząd Organizacji w 2004 roku to:

 1. Rozwój organizacji pod względem ilościowymi
 2. Rozwój organizacji pod względem jakościowym – rozbudowa infrastruktury
 3. Promocja i informacja
 4. Realizacja polityki szkoleniowej
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki