BIPCzwartek, 08.6.2023

Mieszko I (ok. 960- 992) i jego chrzest

 

Mieszko I - pierwszy historyczny władca Polski uważany jest za budowniczego państwa polskiego. Podczas swego panowania stworzył on zarówno zręby terytorialne naszego państwa jak i dokonał jego organizacji, sytuując Polskę wśród chrześcijańskich państw europejskich.

Jak podaje kronikarz Gall Anonim, stanowiącym rdzeń naszej państwowości państewkiem Polan zarządzali przed Mieszkiem legendarni władcy - Siemowit, Leszek i Siemomysł. Pierwsze wiadomości o Mieszku I pochodzą z 963 r. Saski kronikarz Widukind zanotował wówczas, iż Mieszko toczył walki z Wieletami. Ziemie polskie najechał w tym czasie graf Wichman, który pokonał polskiego władcę. Po tym wydarzeniu Mieszko I, szukając bezpieczeństwa dla swojego państwa zawarł układ z cesarzem Ottonem I, oddając się pod jego zwierzchnictwo. Stąd też w późniejszych źródłach nazywany był "przyjacielem cesarza".

Najważniejszą, posiadającą liczne konsekwencje, decyzją Mieszka I było przyjęcie chrztu w 966 roku. Koronowany na cesarza w 962 roku Otton I, szerząc ideę chrystianizacyjną dążył do uzależnienia ziem polskich. W obawie przed podporządkowaniem ziem polskich niemieckim placówką misyjnym, Mieszko w 965 roku zdecydował się na przymierze z Czechami. Miało ono także uchronić Polskę przed najazdami groźnych pogańskich Wieletów. Potwierdzeniem polsko - czeskiego układu stało się małżeństwo Mieszka z księżniczką Dobrawą. W kwietniu 966 roku, być może w Wielką Sobotę Mieszko przyjął chrzest. Ceremonia ta odbyła się prawdopodobnie na Ostrowie Lednickim. Pierwszym biskupem polskim został w 968 roku, rezydujący w Poznaniu, Jordan.

Przyjęcie chrztu miało ogromne znaczenie. Polska stała się państwem chrześcijańskim. Jej władca Mieszko I zaczął być traktowany na równi z innymi europejskimi książętami. Powstająca na naszych ziemiach organizacja kościelna zaczęła dostarczać wzorów potrzebnych do organizacji państwa.Szczególnie cenna stała się, niezwykle istotna dla naszego młodego wówczas państwa, znajomość pisma i form kancelaryjnych. Chrześcijaństwo, przyjmowane przez kilka wieków przez naszych przodków, usuwając kulty plemienne, umożliwiało jednoczenie i integrację państwa. W stosunkach zewnętrznych chrzest Mieszka I zdecydowanie wzmocnił pozycję naszego władcy, szczególnie wobec cesarstwa niemieckiego.

Sojusz z Czechami umożliwił Mieszkowi I sukces w walce z Wieletami, których polski książę pokonał w 967 roku. Państwo polskie, ze swoim centrum w Gnieźnie obejmowało wówczas ziemie Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza, częściowo Pomorza. Zdobycie władzy nad Pomorzem Zachodnim umożliwiła Mieszkowi I bitwa pod Cedynią w 972 roku. Mieszko pokonał wówczas margrabiego niemieckiego Hodona. W dalszych latach panowania Mieszko I starannie budował podwaliny naszego państwa. Spotykały go czasem niepowodzenia. W 981 roku w wojnie z Rusią Polska utraciła Grody Czerwieńskie.

Prowadząc mądrą politykę wewnętrzną Mieszko I rozbudował systematycznie podległe mu księstwo. Jego teren objęty był siecią regularnie rozmieszczonych grodów. Były one ośrodkami administracyjnymi państwa, punktami obronnymi, miejscem gromadzenia danin i wymierzania książęcej sprawiedliwości.Za wałami większych grodów znajdowały się podgrodzia, gdzie osiedlali się rzemieślnicy pracujący dla grodu. Zorganizowano także system wsi służebnych, których ludność utrzymując się z pracy na roli, dostarczała świadczeń w określonych wyrobach rzemiosła i w usługach. Świadczenia te, obok danin i łupów wojennych stanowiły podstawę istnienia licznej drużyny - zbrojnej armii utrzymywanej przez księcia.

U schyłku swojego życia, między 990 a 992 rokiem Mieszko I dokonał aktu darowizny swego księstwa na rzecz papiestwa. Służyło ono osłabieniu wpływów cesarstwa w Polsce oraz umocnieniu niedawno przyjętego chrześcijaństwa. Dagome iudex (pod taką nazwą znany jest dokument) zawiera opis granic "państwa gnieźnieńskiego", które w momencie śmierci Mieszka I obejmowało Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze, Śląsk oraz prawdopodobnie Pomorze.

Mieszko I zmarł w 992 roku przekazując swoje państwo synowi Bolesławowi. Za czasów Bolesława Chrobrego ziemie polskie po raz pierwszy zostały nazwane Polską. Mieszko I zbudował jednak mocne podstawy naszego państwa. Dzięki przyjęciu chrześcijaństwa wprowadził Polskę w krąg polityki europejskiej, znajdując dla niej trwałe miejsce w ówczesnej Europie.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki