BIPŚroda, 26.1.2022

Modernizacja ewidencji gruntów i wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie Geo-Info 2000 oraz założenie ewidencji budynków i lokali w systemie EGB 2000 dla miasta Trzemeszna

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania
w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I WYKONANIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ W SYSTEMIE GEO-INFO 2000 ORAZ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI W SYSTEMIE EGB 2000 DLA MIASTA TRZEMESZNA

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, zmiany: Dz. U. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537, Dz. U. Nr 273, poz. 2703) oraz zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

zawiadamia

że dokonał wyboru Oferenta do wykonania przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym na modernizację ewidencji gruntów i wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie GEO-INFO 2000 oraz założenie ewidencji budynków i lokali w systemie EGB2000 dla miasta Trzemeszna

Wybrano ofertę następującej firmy:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa; cena netto = 202.200,00 zł, cena brutto = 246.684,00 zł

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych