BIPŚroda, 26.1.2022

Modernizacja ewidencji gruntów w systemie Geo-Info 2000 oraz założenie ewidencji budynków i lokali w systemie EGB 2000 dla części miasta Gnieznia - Etap 3

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania
w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW W SYSTEMIE GEO-INFO 2000 ORAZ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI W SYSTEMIE EGB 2000 DLA CZĘŚCI MIASTA GNIEZNA - ETAP 3

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, zmiany: Dz. U. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537, Dz. U. Nr 273, poz. 2703) oraz zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zawiadamia
że dokonał wyboru Oferentów do wykonania przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym na modernizację ewidencji gruntów w systemie GEO-INFO 2000 oraz założenie ewidencji budynków i lokali w systemie EGB2000 dla części miasta Gniezna - etap 3

Wybrano oferty następujących firm:

  • Zadanie 1 - część miasta Gniezna - ŚródmieścieWielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "GEOMAT" Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań; cena netto = 43.875,00 zł, cena brutto = 53.527,50 zł
  • Zadanie 2 - część miasta Gniezna - WiniaryS.C. GEO-SAW, Mateusz, Marzena Sawiccy ul. Grunwaldzka 37, 62-200 Gniezno; cena netto = 65.756,00 zł, cena brutto = 80.222,32 zł
  • Zadanie 3 - część miasta Gniezna - Arkuszewo, Konikowo, Tysiąclecie, RóżaOkręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. ul. Pogonowskiego 18/20, 90-746 Łódź; cena netto = 143.500,00 zł, cena brutto = 175.070,00 zł
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych