BIPPiątek, 09.6.2023

Nowoczesne szkolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim

Powiat Gnieźnieński realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim”
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego dla 55 uczniów z 3 szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 14 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia w Gnieźnie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie) oraz ułatwienie im przechodzenia z etapu kształcenia do zatrudnienia poprzez efektywne doradztwo zawodowe, system staży/ praktyk realizowany w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, oraz doskonalenie zawodowe czterech nauczycieli. Trzy placówki systemu oświaty kształcenia zawodowego zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, pozwalające odzwierciedlić realne warunki pracy.
Efektem realizacji projektu będzie podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych 55 uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz doposażenie 3 placówek edukacyjnych.
Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Edukacja
Numer i nazwa Działania: 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Numer i nazwa Poddziałania: 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19
Dofinansowanie projektu z UE: 442 259,01 zł
Całkowita wartość projektu: 491 398,90 zł
Okres realizacji projektu: od 04.05.2022 r. do 31.05.2023 r.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki