BIPSobota, 25.9.2021

NOWOŚĆ – Wzory wniosków o dofinansowanie i biznesplany dla działań 1.2 i 5.3 (PROJEKTY!) - do pobrania!
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego , na stronie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego www.wrpo.wielkopolskie.pl publikuje wzory wniosków o dofinansowanie oraz biznesplany dla Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP oraz dla Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.
 

Podkreślamy, że są to wstępne wersje dokumentów, które mogą się zmienić. Ostateczna wersja wniosków o dofinansowanie zadań z EFRR i pozostałe dokumenty konkursowe zostaną zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
 

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych