BIPCzwartek, 01.6.2023

Ogłoszono konkursy na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
 

Ogłoszono konkursy na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP oraz Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.
 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja ZarządzającaWielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
konkurs nr 02/I/2008 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla:

Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Schemat I Projekty inwestycyjne
Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze

Ogłoszenie konkursowe i załączniki do pobrania na stronie internetowej:
www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja ZarządzającaWielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
konkurs nr 02/V/2008 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla:

Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.
Konkurs zostaje ogłoszony wyłącznie na projekty dotyczące zakupu sprzętu medycznego

Ogłoszenie konkursowe i załączniki do pobrania na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki