BIPNiedziela, 16.5.2021

Opublikowano zestawienia projektów z Działania 2.1 i Działania 2.2 po zakończonych ocenach
 

Uprzejmie informujemy, że na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zamieścił zestawienia projektów po zakończeniu oceny merytorycznej dla Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)” oraz po zakończeniu oceny strategicznej dla Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy Beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach przeprowadzonej oceny.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych