BIPPoniedziałek, 30.3.2020

Organizacje Pozarządowe

Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, część z nich posiada status organizacji pożytku publicznego. Wiele zadań właściwych dla obszaru działania administracji powiatowej jest zlecanych sektorowi pozarządowemu w postaci otwartych konkursów ofert. 
Organizacje zainteresowane realizacją zadań właściwych dla Powiatu Gnieźnieńskiego zachęcamy do zapoznawania się z aktualnymi konkursami i nadsyłania swoich ofert. 

 1. Aktualne konkursy dla organizacji pozarządowych 
 2. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 3. Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
  3a. PROJEKT przyjecia i przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"
  3b. Załącznik do Uchwały Nr XIX/111/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada 2019 r.
 4. „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
 5. Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018 
 6. Jak przekazać 1%
 7. Centrum Aktywności Społecznej LARGO
 8. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
 9. Archiwum
drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych