BIPCzwartek, 01.6.2023

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej

 

Zapraszamy do Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej
ul. Rynek 10/1; 62 - 200 Gniezno; tel./ fax. 061 426 45 34

www.garg.pl.
e-mail:
biuro@garg.pl.

godziny otwarcia: 8.00 - 16.00

 

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej (PCIE) prowadzi wielopłaszczyznową działalność informacyjną skierowaną do mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, która dotyczy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i integracji Polski z jej strukturami. Wiedza, jaką przekazuje PCIE powinna pomóc zarówno mieszkańcom Powiatu Gnieźnieńskiego, jak i przedsiębiorcom z jego terenu właściwie przygotować się do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej oraz do prowadzenia działalności na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej.

W tym celu Centrum podejmuje następujące działania:

 1. przygotowuje informacje dla klientów z zakresu:
  1. harmonizacji polskiego prawa z prawem europejskim,
  2. przewidywanych skutków wejścia Polski do UE,
  3. instytucji Unii Europejskiej,
  4. prawa pracy i zasad prowadzenia działalności gospodarczej na terenie UE,
  5. polityki regionalnej i strukturalnej,
  6. wspólnej polityki rolnej,
  7. systemu podatkowego, celnego, bankowego i finansowego krajów UE,
  8. norm i standardów obowiązujących w UE,
  9. polityki społecznej,
  10. instytucji zajmujących się integracją europejską,
  11. programów pomocowych UE dla przedsiebiorców.
 2. doradztwa absolwentom i osobom bezrobotnym w kwestii odnalezienia się na europejskim rynku pracy oraz wskazuje możliwości znalezienia pracy za granicą;
 3. udostępnia informacje nt. wsparcia udzielanego przez Unie Europejską Polsce, za pośrednictwem programów pomocowych, w szczególności w takich dziedzinach jak: oświata, młodzież, pomoc społeczna, inicjatywy proeuropejskie, sprawy gospodarcze, ochrona osób niepełnosprawnych, kobiet itp.;
 4. przekazuje aktualne informacje z zakresu zmian w prawie Unii Europejskiej oraz informacje o funduszach przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej;
 5. przekazuje sektorowi MSP najistotniejsze informacje o integracji Polski z Unią Europejską, w tym informacje o programach pomocowych w ramach Phare;
 6. przygotowuje na indywidualne zlecenia klientów, oferty zagranicznych przedsiębiorców;
 7. rozpowszechnia wiedzę nt. szkoleń (dotyczących Unii Europejskiej) organizowanych przez GARG Sp. z o.o., które maja na celu informowanie o nowych rozwiązaniach wspierających podnoszenie konkurencyjności polskich MSP w stosunku do ich partnerów z Unii Europejskiej;
 8. udostępnia listę portali internetowych traktujących o Unii Europejskiej, procesie integracji Polski z UE, aktualnym stanie negocjacji itp.;
 9. rozprowadza bezpłatne materiały i broszury informujące o UE wśród osób korzystających z usług Centrum;
 10. udostępnia bibliotekę o tematyce europejskiej dla przedsiębiorców i mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, a także umożliwia dostęp do opracowanych w Polsce tematycznych pakietów informacyjnych;

W czytelni PCIE udostępniamy:

 1. publikacje o UE (w tym biuletyny, miesięczniki),
 2. wycinki prasowe dotyczące integracji,
 3. teksty dyrektyw wspólnotowych (po wcześniejszym uzgodnieniu),
 4. dokumenty rządowe związane z procesem integracji Polski z UE,
 5. możliwość przeglądania stron poświęconych Unii Europejskiej i integracji z jej strukturami,
 6. linki do stron internetowych instytucji i organizacji zajmujących się integracją ze strukturami unijnymi.

Każdy przedsiębiorca, który zgłosi się do PCIE otrzyma wyczerpującą informację na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej, w szczególności dowie się on:

 1. co czeka przedsiębiorcę po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej,
 2. jak założyć przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej,
 3. o międzynarodowych organizacjach gospodarczych i ich roli w Unii Europejskiej,
 4. o konkurencji na rynku Unii Europejskiej,
 5. o systemach podatkowych w Unii Europejskiej,
 6. o prawie pracy w Unii Europejskiej,
 7. o zasadach eksportu towarów do Unii Europejskiej, w tym ogólnym bezpieczeństwie produktu i odpowiedzialności za produkt,
 8. o systemach bankowych w Unii Europejskiej,
 9. o normach i certyfikatach wymaganych w krajach UE,
 10. o zamówieniach publicznych w UE,
 11. o zasadach funkcjonowania jednolitego rynku UE,
 12. o instytucjach i programach pomocowych oferujących wsparcie dla MSP,
 13. o pomocy Państwa dla przedsiębiorstw w ramach UE.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki