BIPWtorek, 28.3.2023

Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  • „Odpady segregujemy i wśród zieleni żyjemy – stworzenie strefy zielonej w Zespole Szkół Technicznych w Gnieźnie"
  • „Ekomultimedialna młodzież - doposażenie sal dydaktycznych II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w sprzęty niezbędne do realizacji działań edukacyjnych"
  • „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030"
  • „Odbudowa populacji kuropatw (Perdix perdix) na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego"
  • „Likwidacja wyrobów zawierających na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2021-2022”
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki