BIPSobota, 28.1.2023

Projekty realizowane przez powiat

header

Projekt realizowany na zasadzie Partnerstwa przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

headerProjekty realizowane przez Powiat Gnieźnieński, które uzyskały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
 


 

Projekty realizowane przez Powiat Gnieźnieński, które uzyskały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
 

Projekty realizowane przez Powiat Gnieźnieński, które uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
 

Projekty realizowane przez Powiat Gnieźnieński, które uzyskały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
 

 

Powiat Gnieźnieński realizuje zadanie pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych”, dofinansowane w formie dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz rezerwy ogólnej dysponenta części budżetowej 85/30. Województwa Wielkopolskiego.

 

Informujemy, iż Powiatowi Gnieźnieńskiemu została przyznana dotacja na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej przy zapewnieniu przez powiat wkładu własnego z budżetu powiatu. Domy Pomocy Społecznej z Gniezna, Mielżyna i Łopienna otrzymaną dotację przeznaczyły na wzmocnienie zabezpieczenia domów przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

 Informujemy, iż Powiat Gnieźnieński  otrzymał grant w łącznej kwocie 356.490,00 zł na wsparcie: Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 

 

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych