BIPŚroda, 07.6.2023

Propagowanie działań proekologicznych i edukacja młodzieży oraz mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego w zakresie ochrony przyrody, środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Nazwa sprawy:

Propagowanie działań proekologicznych i edukacja młodzieży oraz mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego
w zakresie ochrony przyrody, środowiska, rolnictwa
i leśnictwa

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

  • organizowanie prelekcji, szkoleń, konferencji, konkursów w zakresie odnawialnych źródeł energii przeciwdziałanie zmianom klimatu, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej
  • przygotowywanie i organizowanie akcji ekologicznych, konkursów promujących racjonalną gospodarkę odpadami, ochronę powietrza, ochronę przyrody, gospodarkę wodną
  • współorganizowanie Powiatowych Konkursów Ekologicznych skierowanych do dzieci i do młodzieży
  • współdziałanie i współpraca z organizacjami
    i instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • pokój: 2.21 (II piętro)
  • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.

61 424 07 48

Wymagane dokumenty:

-

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz ustaleniami podjętymi podczas spotkań roboczych ze współorganizatorami

Termin załatwienia sprawy:

-

Tryb odwoławczy:

-

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska

Dodatkowe informacje:

Edukacja ekologiczna skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego oraz dzieci i młodzieży.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

drukuj:
udostępnij: