BIPSobota, 28.1.2023

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Nazwa sprawy:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Jednostka odpowiedzialna:

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Dział Nieruchomości

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno

  • składanie dokumentów:
  • pocztą na adres Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno
  • osobiście w sekretariacie: 1 piętro, pok. nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
  •  Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, ePUAP - Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru I Nieruchomości W Gnieźnie
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:               61 426 46 88

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w kwocie 10,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy  Urzędu Miasta Gniezna nr: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  lub odmawiającej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. O decyzji urząd informuje wnioskodawcę pisemnie.

Termin załatwienia sprawy:

Rozpoznanie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności następuje               w terminie do 2 miesięcy od daty jego wpływu do siedziby Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru                       i Nieruchomości  w Gnieźnie.

Tryb odwoławczy:

Odmowa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności podlega odwołaniu przekazywanemu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego do Wojewody Wielkopolskiego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz.U.2012. 83 ze zm.)
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 roku sygn. akt 29/13 (Dz.U.2015.373)
  • Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2015 roku sygn. akt  K. 29/13 (Dz.U.2015.524)

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych