BIPPiątek, 09.6.2023

Rejon Humański - Gospodarka

Obwód Czerkaski jest regionem rolniczo – przemysłowym. Przemysł spożywczy stanowi 39,6% produkcji Obwodu, chemiczny 26,3%, produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody 12%, przemysł celulozowo-papierniczy 7,4%. Głównymi produktami przemysłu chemicznego są nawozy azotowe i włókna sztuczne. W ramach gospodarki Rejonu Humańskiego rozwija się także handel oraz działalność małych i średnich przedsiębiorstw. W Rejonie Humańskim istnieją liczne złoża bogactw naturalnych, w tym granitu, gliny i piaskowca. Występują również pokłady węgla brunatnego, torfu i boksytów, a także wód mineralnych.
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki