BIPCzwartek, 08.6.2023

Świetlica Środowiskowa

Adres:

ul. Lecha 5
62-200 Gniezno

Tel.: 424-07-69

Dyrektor:

Radosław Kuźmicz

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, a nadzór nad Świetlicą sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Świetlica działa na podstawie : art.33 l ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr.64, poz.414 z 1998r. z p.zm.) ; Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych ( (Dz.U.Nr 80, poz.900 ).

 

Świetlica Środowiskowa "Dzieci z chmur" powstała jako jedna z pierwszych w Polsce w 1994r. Jej ideę wyrażają trzy zdania:

W czym Ci pomóc?
Spróbuj, a dasz sobie radę.
Dobrze, że jesteś!

Praca Świetlicy adresowana jest do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Podstawowym celem jest szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień oraz socjoterapia. Naszym dążeniem jest wspomaganie rozwoju dzieci oraz ukształtowanie w nich takiej osobowości, by w przyszłości były zdolne do odpowiedzialnego, zdrowego emocjonalnie, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi życia. W placówce prowadzone są następujące formy pracy środowiskowej:

 1. pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
 2. zajęcia socjoterapeutyczne,
 3. zajęcia korekcyjne, kompensacyjne,
 4. indywidualne programy korekcyjne,
 5. pomoc w nauce,
 6. organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, wycieczek i biwaków,
 7. współpracę z rodziną dziecka,
 8. stałą współpracę, przede wszystkim z PCPR, ośrodkiem pomocy społecznej, szkołą oraz sądem itp.
 9. w miarę możliwości pomoc socjalną i dożywianie.

Wszelkie zajęcia prowadzone z wychowankami zmierzają do budowania w nich poczucia własnej wartości, samoakceptacji, poszerzania samoświadomości, rozwoju umiejętności interpersonalnych, precyzowania celów życiowych. Uzupełnianie deficytów w tych sferach prowadzi do właściwego przystosowania do rzeczywistości i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.


W Świetlicy (łącznie z dyrektorem) zatrudnionych jest czterech pedagogów w zakresie:

 1. pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i terapeutycznej,
 2. pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej,
 3. pedagogiki pracy socjalnej,
 4. socjologii i pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.

Godziny i dni urzędowania
od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00 - 19.00

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki