BIPSobota, 06.3.2021

Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy

  SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM  –
ZE SZKOŁY NA RYNEK PRACY

 

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz ułatwienie 347 (128 Kobietom – K i 219 Mężczyznom – M) uczniom i uczennicom (zwanych Uczestnikami Projektu – UP) z 6 szkół ponadgimnazjalnych - ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSEO, SOSW nr 2 z Gniezna oraz ZSP z Witkowa (Wlkp) - przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, poprzez:
- efektywne doradztwo zawodowe dla 347 UP, system kursów i szkoleń dostosowujący kwalifikacje uczniów do oczekiwań pracodawców (dla 347 UP),
- system staży/praktyk realizowany w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami (dla 300 UP, w tym 111 K), doskonalący umiejętności 10 (3 K, 7 M) nauczycieli zawodu
 i 3 (2 K, 1 M) doradców zawodowych,
- doposażenie 7 placówek systemu oświaty kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pozwalające odzwierciedlić realne warunki pracy.

 

Okres realizacji projektu: 2018.09.01 – 2021.08.31

 

Wartość projektu: 1 792 675,14 PLN , w tym kwota dofinansowania: 1 613 407,62 PLN

 

Odbiorcy wsparcia (Uczestnicy Projektu): 347 uczniów i 10 nauczycieli/ nauczycielek/ instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 3 doradców zawodowych z następujących placówek systemu oświaty kształcenia zawodowego:

 

- Szkoły Branżowej I stopnia nr 14 w Gnieźnie z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie (kierunki: krawiec i stolarz);

 

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (ZSP) nr 1 w Gnieźnie (kierunki: technik żywienia i usług gastronomicznych; technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa
 i agrotroniki)
;

 

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (ZSP) nr 2 w Gnieźnie (kierunki: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych);

 

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (ZSP) nr 3 w Gnieźnie (kierunki: technik usług fryzjerskich, technik budownictwa);

 

- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych (ZSEO) w Gnieźnie (kierunki: technik informatyk, technik logistyk);

 

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie (kierunki: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik informatyk);

 

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie (CKP)


Formy wsparcia:

 

Więcej informacji o procesie rekrutacji w zakładce Rekrutacja.

 

Masz pytanie? Napisz: szkolnictwo. zawodowe@powiat-gniezno.pl

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych