BIPCzwartek, 08.6.2023

Traktat Akcesyjny

 

TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: SPIS TREŚCI

 

  1. Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej....
  2. Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej

Część pierwsza: Zasady
Część druga: Dostosowania w Traktatach
Część trzecia: Postanowienia stałe
Część czwarta: Postanowienia tymczasowe
Część piąta: Postanowienia dotyczące wprowadzenia niniejszego Aktu w życie

Załącznik I: Wykaz przepisów dorobku Schengen w postaci, w jakiej zostały włączone w ramy Unii Europejskiej oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane, które od dnia przystąpienia wiążą nowe Państwa Członkowskie i są przez nie stosowane (o którym mowa w artykule 3 Aktu Przystąpienia)

Załącznik II: Wykaz, o którym mowa w artykule 21 Aktu Przystąpienia

Załącznik III: Wykaz, o którym mowa w artykule 21 Aktu Przystąpienia

Załącznik IV: Wykaz, o którym mowa w artykule 22 Aktu Przystąpienia

Załącznik V: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Republika Czeska

Załącznik VI: Wykaz, o którym mowa artykule 24 Aktu Przystąpienia: Estonia

Załącznik VII: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Cypr

Załącznik VIII: Wykaz, o którym mowa artykule 24 Aktu Przystąpienia: Łotwa

Załącznik IX: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Litwa

Załącznik X: Wykaz, o którym mowa artykule 24 Aktu Przystąpienia: Węgry

Załącznik XI: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Malta

Załącznik XII: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Polska

Załącznik XIII: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Słowenia

Załącznik XIV: Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Słowacja
Załącznik XV: Maksymalne dodatkowe środki, o których mowa w artykule 32 ustęp 1 Aktu Przystąpienia
Załącznik XVI: Wykaz, o którym mowa w artykule 52 ustęp 1 Aktu Przystąpienia
Załącznik XVII: Wykaz, o którym mowa artykule 52 ustęp 2 Aktu Przystąpienia
Załącznik XVIII: Wykaz, o którym mowa artykule 52 ustęp 3 Aktu Przystąpienia

Protokół nr 1 w sprawie zmian w statucie Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Protokół nr 2 w sprawie restrukturyzacji czeskiego hutnictwa żelaza i stali
Protokół nr 3 w sprawie stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze
Protokół nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie
Protokół nr 5 w sprawie tranzytu osób drogą lądową między Obwodem Kaliningradzkim i innymi częściami Federacji Rosyjskiej
Protokół nr 6 w sprawie nabywania „drugich domów” na Malcie
Protokół nr 7 w sprawie aborcji na Malcie
Protokół nr 8 w sprawie restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali
Protokół nr 9 w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice VI na Słowacji
Protokół nr 10 w sprawie Cypru

Akt Końcowy

Źródło - Gazeta Rzeczpospolita

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki