BIPNiedziela, 16.5.2021

Udostępnianie do wglądu dokumentacji budowlanej stanowiącej zasób archiwalny oraz potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów budowy

Nazwa sprawy:

Udostępnianie do wglądu dokumentacji budowlanej stanowiącej zasób archiwalny oraz potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów budowy     

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa

Zakres świadczonej usługi:

Potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów budowy oraz udostępnianie ich do wglądu

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

II piętro, pok. nr 2.22

tel.: 61 424 07 40

e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl

godziny przyjęć klientów: 7:30 – 15.30

Wymagane dokumenty:

Wniosek z uzasadnieniem żądania

Opłaty:

  • budownictwo mieszkaniowe - zwolnione z opłaty skarbowej
  • inne – 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

Opłatę na przekazie należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie NR BS – Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 lub wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6 (w poniedziałki w godz. 8:00-15:00, wtorek - piątek w godz. 8:00-14:00)

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem o który wnioskowano.

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 ze zm.)   

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych